หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ไร่เชิญตะวันในครั้งหนึ่งวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วัดดอนแยง อำเภอเทิง

วัด บ้านดอยแยง วัด บ้านเกิด ผมเกิดที่นี่ โตที่นี่ และจะตายที่นี่ ..วัดนี้ สร้างสร้างครูบาปัญญา สร้าง ปี ผมเกิด 2524 หลังจากหมู่บ้านได้ย้าย ที่ตั้งหมู่บ้าน และ วัด มาสอง สาม จุดใน ห้วงเวลา 50-100 ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ และโรคละบาด