หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

วัดอนารโย พะเยา

ทริปนี้ ไปไหว้พระ วัดอนารโย และแวะเที่ยว กว๊านพะเยา สักการะ วัดเก่ากลางน้ำวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ดอยชมดาว

" ดอยชมดาว"เป็นยอดดอยหนึ่งในสันปันน้ำแบ่งเขตระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศลาว เป็นเทือกเขาดอยยาวดอยผาหม่น อยู่ในเขตตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวบ้านพยายามผลัดดันให้มีการส่งเสริม เขตป่าฝั่งนี้เป็นความรับผิดชอบของวนอุทยานภูซางเป็นผืนป่าต้นน้ำที่ค่อยข้างจะสมบูรณ์ ที่เหลืออยู่ไม่กี่แห่ง ยอดดอย ชมดาว จุดชมวิวนั้นเดิมเป็นฐานเฝ้าระวังในสมัยที่ทำสงครามกับ คอมมิวนิตย์ เป็นสนามรบเก่าที่มีประวัติยาวนาน ทางขึ้น ค่อยข้างลำบาก เป็นถนนกรุทางต้องใช้รถ ขับเคลื่อน 4ล้อ ถึงจะเหมาะในการเดินทาง สามารถขึ้นไป 2 ทาง ทางหมู่บ้าน พิทักษ์ไทย ระยะทาง 4กิโลกว่า ถนนเป็นทางลูกรังไม่ลำบากนักและต้องเดินเท้า เป็นระยะทาง กว่า 1 กิโลเมตร อีกทางขึ้นทางบ้านไทยสามัคคี ระยะทางใกล้กว่า แต่ เส้นทางชันไหล่เขากว่ามากต้องใช้ ผู้ชำนาญทาง

 ใกล้ทางขึ้น บ้านไทยสามัคคี มีพระธาตุ ศรีสองรัก ให้ได้สักการะ อยู่ทางด้านหลังของหมู่บ้านแยกทางซ้ายมือ การเข้าเที่ยวชมสถานที่ดังกล่าวควรเดินทางในฤดูหนาว หรือ ฤดูแล้ง ไม่สามารถนำรถขึ้นในช่วงฤดูฝนได้ และควรประสานกับหน่วยงานที่อำนวยความสะดวก สามารถสอบถามได้ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า